Att leva och arbeta

Nu är det en jobbig tid på jobbet med många elever och mycket distraktioner. Jag känner mig hopplöst efter med rättningen men jag är glad att jag känner mig i god relation med gud. Jag känner närheten och styrkan från den eviga sanningen och ljuset. Gud kan vara så mycket när man talar om gudsbilder. Jag undviker 'han' om gud men jag är inte emot maskulina bilder av gud. En av mina favoritbilder är fadern. Jag tror att det kan ha att göra med att min pappa dog redan när jag var 16 och att han och jag inte hade en perfekt relation. För mig är gud den goda fadern som inte brister i kärlek och omsorg som en jordisk förälder. Fadern låter sitt barn växa och utvecklas och blir inte rädd när h*n börjar kunna klara sig själv, faktum är att fadern vill att vi ska bli så självständiga att vi klarar oss själva. Dock vill fadern inte att vår självständighet ska bli övermod och egoism utan att vi ska förstå hur han har stött och hjälpt oss och hur han fortsätter att stödja och hjälpa oss. Faderns kärlek tar inte slut och när vi felar, blir rädda, ängslas och slås i bitar så låter fadern oss återvända till famnen och vi byggs upp oss igen. Gud har gett oss den ultimata gåvan, våra synder är förlåtna och nåden tillåter oss att komma till -Gud med alla våra fel och med allt det vi gjort och burit.

Gud vill också att vi ska efterlikna honom, söka att bära och stödja våra medmänniskor och inte brista i kärlek och omsorg. Våra gärningar kommer alltid att vara otillräckliga men det gör dem inte fruklösa och onödiga. Vi kan nå människor ibland och vi kan få människor att nå gud genom vårt liv och handlingar.

Psalm 398 har inspirerat mina tankar under den senaste tiden.

Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, måltid delad med alla. Vi smakar den framtid de fattiga hoppas, tid då murar ska falla

Ja, vi smakar den måltid de fattiga hoppas på varje dag. Jag kan välja vad jag ska äta och äta för njutning. Rättvisan är att alla får äta sig mätta, jag får smaka det, men får alla?

Kalken är en, delad av alla, vin till glädje och sång.

Ja, vi får dela på kalken, den gudomliga kalken som ger oss glädje och sång. Dricker du ur kalken?

Herren är en, frälsning för alla, vanns på korset en gång.

Ja, vi är räddade, du dog för mig. Dog Jesus för dig?

Nu är vi ett, Herren är alla, öppnar ögon att se.

Är du med? Ser du?

Kyrkan är vi, lever i världen, hopp och glädje att ge

Ja, jag har hoppet och oftast har jag glädjen och jag lever i världen och jag strävar att inte leva av världen. Vad gör du?

Kommentarer

Populära inlägg