Täcka håret=underkastelse?

Jag inser till fullo att mitt val att täcka håret förr eller senare kommer leda till "den där" diskussionen, "den där" om underordning. Det är svårt att inte se hur nära sammanflätade de tycks vara i bibeln så jag blir förvånad om ingen tar upp det snart.

"Nu vill jag ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna dram skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret för om en kvinna uppträder barhuvuad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det är en skam för kvinnan att klippa eller raka av sig håret måste hon ha någon huvudbonad. En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och en avglans av Gud. Men kvinnan är en avglas av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglars skull" (1Kor 11:3-10)

Översättningsmässigt så har den sista av dessa meningar flera kommentarer, "ett tecken på sin rätt" kan översättas som makt, myndighet eller rätt(ighet). Det intressanta är att den kan både förstås på så sätt att huvudbonaden skall bäras för att betona mannens myndighet över kvinnan, men och som att huvudbonaden symboliserar kvinnans myndighet och rätt att be och profetera, förutsatt att hon är anständigt klädd. Jag favoriserar den senare tolkningen, eftersom det finns tydliga tecken både evangeliet, där kvinnor vittnar och för vidare Jesus budskap att Jesus kallade även kvinnor att vittna och föra hans budskap vidare. När en kvinna tar på sig anständiga kläder tar hon så att säga på sig sin myndighet och rätt att tala och bli hörd. Det är intressant att det funkar i alla kretsar, vilken karriärskvinna förväntar sig att bli hörd och respekterad i maglinne och hotpants? Ingen. På samma sätt fungerar det för en kvinna i en församling. Jag har personligen tagit steget att även bära huvudbonad för att fylla upp bokstaven i detta bibelord, men så länge man uppfyller kraven för "anständighet" i vårt samhälle så är det OK tycker jag. Väljer man en oanständig klädsel så ger man över sin myndighet till männen, och du får man också acceptera "den naturliga underordningen".

Paulus påstås ibland vara en kvinnohatare och föraktfull mot kvinnor, men det tror inte jag han var. Han är färgad av sin samtid och jag upplever att han har svårt att förena den radikala upplevelse som en omvändelse är med sina tidigare uppfattningar om män och kvinnor. I samma brev 14: 34 så uppmanar han kvinnor att tiga i församlingen, vilket har lett till att många kyrkor ännu inte har kvinnliga präster. Jag har svårt att få ihop detta med Paulus tal tidigare i brevet, och eftersom vi ser att Jesus tillät kvinnor att tala och även Paulus själv så kanske denna formulering har att göra med de konflikter som fanns i Korint och som Paulus hela tiden återkommer till. Det framkommer också att kvinnorna var drivande i dessa konflikter så jag skulle tro att Paulus menar att kvinnorna inte ska skapa konflikter under sammankomsterna och därför inte uttala sig förrän den är över. Är detta då något som vi nutidsmänniskor ska helt bortse ifrån om det Paulus skriver främst är riktat till kvinnorna i Korint? Nej, det anser jag inte, jag ser det som en uppmaning till kvinnor att passa sig för att använda sitt tal till att så split i de grupper hon rör sig, vare sig det är kyrkan eller annars.

Nä, att kalla Paulus kvinnohatare kan jag inte göra, han är trots allt fader till ett av kristendomens mest populära uttalanden, vilket visar att i guds ögon är vi helt jämlika. "Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus."(Gal 3:26).

Underordning är dock något som ingår i kristen tro vare sig den kristne är man eller kvinna. Är vi kristna så underordnar vi oss gud. Kvinnor måste tänka på det sätt de klär sig, annars riskerar de att inte uppfattas som myndiga, men i gud är vi jämlika. I konfliktssammanhang ska vi kvinnor inte öka på konflikten med vår tunga och i så fall underkasta oss tystnaden.

Kommentarer

Populära inlägg