Söndagens predikan

Veckans texter var apg 9:36-43 och mark 3:31-35. Temat var att leva tillsammans och predikan av Lisa Tegby var denna söndag främst baserad på temat.

Jag kommer skriva om mina tankar om denna predikan som handlade om svenska kyrkans besluta att tillåta äktenskap för homosexuella. Detta är en het fråga, men den är som Tegby mycket noga diskuterad ur teologisk synvinkel inom svenska kyrkan. Detta beslut framställs av av en del kristna och ateister som ett beslut som har tagits för att vara politiskt korrekta i dagens Sverige och att det inte skulle utgå från bibeln.

Det finns ett antal ställen i bibeln som en del menar handlar om homosexualitet. Det är främst två ställen i gamla testamentet som brukar läggas fram som de starkaste mot homosexualitet. I mos 19 kan vi läsa om Sodom där männen vill att Lot ska lämna över männen som vistas i hans hus (som är änglar) för att männen i staden ska kunna ha sex med dem. Dock kan man i min mening tydligt se att detta inte handlar om vad vi vanligen skulle kalla homosexualitet utan om sexuella övergrepp. Männen som vill ligga med änglarna är troligen heller inte bara intresserade av män, Lot som själv är boende i staden erbjuder dem att ha sex med hans döttrar bara de lämnar de främmande männen i fred. Poängen med historien om Sodom är inte i första hand att det är fel av männen att vilja ha sex med änglarna utan att det som är fel är att de vill utsätta dem för övergrepp bara för att de är främlingar i staden och att Lot är en så exeptionell värd att han faktiskt erbjuder dem att ha sex med hans döttrar. Jag vill gärna skriva om Lot och detta med hans döttrar, men jag sparar detta till ett framtida inlägg.

Det andra exemplet från gamla testamentet är Mos 3 18:22 "Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna". Det kan verka som ett glasklart förbud mot åtminstone manlig homosexuell penetration och det är också så som en del kristna tolkar det. Även i denna snäva tolkning är det värt att tillägga att detta citat bara förbjuder pentrativt sex mellan män, inte kvinnlig homosexualitet eller andra former av sex mellan män. Vissa tolkar detta bud främst som ett renhetsbud, och som kristna är vi inte bundna till renhetsbud som judarna och kan därför bortse från det. Jag är nog bereddd att hålla med den tolkningen då det påpekas på ett antal ställen i samma kapitel att dessa sexuella beteenden som räknas upp har gjort andra folk orena. Just denna sista tolkning togs inte upp i predikan men jag har läst om denna i en bok som jag ska googla efter så jag kan ge den korrekta titeln. [Bibeltolkningens bakgator, Jesper Svartvik]

I nya testamentet finns ett antal ställen som tolkats att handla om homosexuella 1 Kor 6:9 och Tim 1:10, men problemet med dessa ställen är att ordet som används kan översättas på en rad olika sätt (grekiskan är rolig på det sättet), horkarl är ett förslag, en kvinnlig man, en man som tenderar att få döttrar är några andra. Det är dock klart att dessa meningar inte i första hand handlar om homosexuella. Det är i mitt tycke lite konstigt att Paulus inte talar klarspråk om vad han menar, som romare bör han ha känt till andra ord som mer uttryckligen betyder homosexuell så om han menade homosexuell så borde han ha kunnat sagt det. Min tolkning är att Paulus inte menade homosexuell utan någon form av sexuell lössläppthet och kanske att en man inte ska låtsas vara en kvinna. Paulus var kritisk mot män som bar långt hår, och kvinnor som bar kort hår, alltså vet vi att Paulus tycks ha varit kritisk mot könsöverskridande beteende. Personligen funderar jag på om det kommer från hans judiska bakgrund, en del av de judiska buden förbjuder ju "blandande" som att koka killingen i sin moders mjölk, att bära kläder av blandade material, kan hans kritik mot detta blandande av kvinnligt och manligt sökas där?

I Rom 1:26 kritiseras män som överger det naturliga umgänget med kvinnor och bedriver otukt med män. Detta är troligen främst en kritik av män som hellre besöker prostituerade än att vara med sina fruar, vilket jag kan tycka är en befogad kritik. Det är dock klart att detta inte handlar om män som enbart dras till män utan män som normalt lever med kvinnor men ägnar sig åt "andra aktiviteter" vid sidan av.

Detta var de bibliska hänvisningarna till homosexualitet och hur svårtolkade de är. Framförallt är det svårt att säga att dessa förbjuder homosexuella från att leva ihop i parrelationer. Möjligen kan man tolka det som att homosexuella kristna män måste avhålla sig från pentrativt sex, men inte ens detta är säkert. Jag vill fortsätta skriva om denna predikan, men jag väljer att avsluta mitt inlägg här för att skriva vidare senare.

Kommentarer

  1. Kan du inte skriva om Lot och hans döttrar? please?

    SvaraRadera
  2. Jag ska kolla om jag inte har skrivit om Lot redan, men har jag det inte så gör jag det! Är det något speciellt du vill veta om den historien?

    SvaraRadera
  3. http://elliha.blogspot.com/2011/10/lot-och-lots-dottrar.html

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg