Problemet med dagens politik

Om jag skulle beskriva vad jag ser som problemet med dagens politiker och politik så är det att det känns som det inte finns några visioner om ett bättre samhälle. När jag lyssnar på svenska politiker så känns det som om de gett upp. I bästa fall så kan vi fortsätta att ha det som vi har det nu och det finns inga tankar om att göra vår tillvaro bättre. En gång i tiden så drömde man om många sådana saker som finns idag, rösträtt, arbetslagstiftning, föräldraledighet, förskolor osv osv. Ska vi sluta nu för att vi har många saker som är bra? Nej! Det är detta som gör att jag personligen inte längre orkar ha samma intresse för politik som jag hade förr. Man diskuterar inte att förändra världen, man har inte visioner för framtiden eller ett framtida samhälle att drömma och sträva efter. Det är små ändringar hit och dit och inget drastiskt.

Var är 6 timmars arbetsdag/4 dagars arbetsvecka? Var är längre föräldraledighet? Var är mindre barngrupper i förskolan? Var är en förstklassig utbildning? Var är fungerande bostadsmarknad? Var är en levande landsbygd eller vad f-n som helst som har ens ett uns av visionära tendenser? Var är samhällsförbättringen? Var är tanken om en förbättrad demokrati och ett samhälle som verkligen ger alla möjlighet att delta? Vad ska göras för att fortsätta att förbättra marginaliserade gruppers position i samhället och på arbetsmarknaden? Hur ska vi skapa jobb åt de människor som går arbetslösa? Hur ska de människor som inte kan jobba heltid pga sjukdom eller andra omständigheter ändå finna en plats på arbetsmarknaden och i samhället? VAD SKA NI GÖRA OCH HUR?

Jag fattar att de mesta av de saker jag räknar upp inte görs i en handvändning och är saker jag själv kanske inte får uppleva under min livstid och just därför behövs visionerna. Om jag ska orka jobba för att förbättra världen för mina barn och barnbarn och orka bry mig så måste jag veta hur politiker idag spekulerar om framtiden och vad vårt framtida liv kommer att bli. För människors skull måste ni våga tala ut om vad ni vill och vad som kommer ske inte bara inom den närmsta tiden utan vad ni vill ska ske i framtiden. Vi måste få orka leva och drömma och önska en framtid. Det är bra att jobba i nuet också, jag vill inte att politiker ska glömma detta och förlora sig i visionen om framtiden men utan framtidsvisionen så blir åtgärderna i dagens samhälle utan kringhistoria och utpekas inte så viktiga delmål utan de blir kortsiktiga mål istället. En politik som bygger på delmål till det stora målet ger folk hopp och ger oss en riktning som gör den begriplig. Dessutom så gör den politiker ansvariga för de beslut de tar. Om vi inte gillar slutmålet så kommer vi har svårare att acceptera de kortsiktiga förändringarna när vi ser dem som del av en plan som vi inte gillar. Gillar vi inte de kortsiktiga förändringarna men de är en del av ett långsiktig mål vi gillar har vi lättare att stå ut med förändringen i nuet. Våga visa oss vägen ni vill gå!

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg