DisciplinGillar detta! Helt klart tänkvärt. Jag tillhör inte gruppen av föräldrar som inte tror på disciplin men jag tror också på respekt för barnets personlighet och behov och på disciplin som bygger på respekt för föräldern och en önskan hos barnet att lyssna och försöka förstå sin mamma eller pappa. Det ska inte handla om att tvinga barn till än det ena än det andra av princip och de gånger föräldern måste tvinga fram något ska vara få. Det ska inte handla om en maktkamp utan en relation i första hand.

Jag vet att detta inte något som jag inte kommer bryta mot, jag har redan ibland utnyttjat det faktum att jag är större och faktiskt kan utöva makt över Iris men jag ser inte det som ett misslyckande utan snarare som ett bevis för att just föräldraskapet är en relation. Iris kommer misslyckas i sin relation med mig och jag likaså men förhoppningsvis kan jag använda min längre erfarenhet att hjälpa oss att låta dessa misstag bli så få som möjligt. Det jag känner att jag ändå har gjort bra hittills är att jag har försökt att lära mig vem Iris är istället för att utgå från en stereotyp bäbis. Jag tror det är bra att läsa om allmän utveckling hos barn men komma ihåg att det inte är något facit. Bäbisar är lika mycket individer som vuxna är det och lika värdefulla som individer och det har jag faktiskt alltid med mig. Iris är en människa, en människa som förtjänar kärlek och respekt för den hon är och hon behöver inte bli något för att vara värd min kärlek. Hon duger som hon är helt enkelt. Visst kan jag känna att det är lite trist att andra mammor får jaga sina små busar medan Iris sitter fint och kollar på dem men samtidigt vet jag att Iris pratar ovanligt mycket för sin ålder och är bra på att äta mat utan problem vilket de bäbisarna inte gör. Det är ingen tävling och de har alla talanger och i sinom tid kommer alla de små jag känner lära sig både krypa, gå, tala och äta helt själva, det kommer bara ta sin tid.

Så, gärna disciplin, men kom ihåg vad det handlar om, att lära, handleda och inspirera, inte att tvinga och tukta. Barn är vilda ängsblommor, inte prydnadsklippta enar i en gammal engelsk slottspark.
Här är jag och jag kan!

Kommentarer

Populära inlägg