Varför genusperspektiv är viktigt för mig

Genus! Ibland framställs det som något som inte angår oss alla utan något som är reserverat till manshatande feminister som enbart vill göra män till kvinnor och kvinnor till män så att vi alla kan leva i en könlös värld.


För det första så är de flesta feminister inte manshatare utan de ser det system som finns i världen, ett system av synd, som gör att män tar makten över kvinnor. För kristna gäller i det stora att man ska behandla sin nästa som sig själv så en man som förtrycker kvinnor och tycker illa om kvinnor lever inte i enlighet med Kristus. Det är en synd att skapa hierarkier och värdera människor olika, vi ska se våra medmänniskor som bröder och systrar. Enligt vissa så är det bara de andra kristna man ska se som bröder och systrar men eftersom jag anser att alla har en del i gud genom att alla har anden inom sig så måste jag följaktligen behandla alla likvärdigt.

I ett äktenskap så ska kvinnan och mannen bli ett kött, de ska förenas med varandra bokstavligt men också mentalt. Är de inte ett kött så ska de enligt Efesierbrevet 5:21 underordna sig varandra. På många andra ställen i Paulus brev så säger han att kvinnor ska underordna sig män vilket han även fortsätter med i nästa rad: "Ni kvinnor foga er efter era män som efter herren". Här slutar många män läsa och ser att kvinnor ska underordna sig. Här slutar även många feminister att läsa och kristendomen blir en kvinnohatande religion. Efesierbrevet fortsätter efter denna rad med några rader som förklarar kvinnnans underordning gentemot mannen i mer spirituella termer. Jag lämnar dessa så länge och går vidare till Efesierbrevet 5:25 "Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig för den för att helga reningsbadet i vatten och genom dopordet." De andliga förklaringarna är att kvinnan ska underordna sig mannen så som kyrkan ska underordna sig gud och att mannen ska älska kvinnan för att visa hur stark frälsningskraften är. Till skillnad från kyrkan som ska underordna sig gud så ska dock mannen och kvinnan även underordna sig varandra. Mannens kärlek ska vara samma utgivande typ av kärlek som Jesus mot människorna och kvinnans ska vara underordnande som Jesus kärlek till gud eftersom han underordnande sig offret för alla människor. När Jesus dog för oss så gjorde han det både för att han underordnade sig och han gav oss utgivande kärlek. Äktenskapet är alltså ett sådant förhållande som ska försöka efterlikna hans offer.

Strävar vi efter att efterlikna gud i vårt äktenskap och i livet kan vi inte behandla andra illa så ett toxiskt äktenskap är ett bevis på att vi inte lever på detta sätt. En man som inte låter sin fru välja sina egna tofflor för att hon ska underordna sig hans vilja har inte tänkt på den frihet vi har i Kristus. Vi får välja vad vi gör men allt är inte uppbyggligt. Det är inte bara OK utan också en plikt att undervisa en annan kristen om de gör fel val men en man har inte större plikt eller rätt än en kvinna i att göra detta utan det är en allmän plikt hos alla kristna vilken även är en del av äktenskapet.

Utöver att gud gett oss kroppsliga skillnader samt uppdraget att i ett förhållande visa kärlek på samma sätt som gud, kvinnan och mannen på var sitt sätt så är dock det få saker som är genuint manligt och kvinnligt. Stickning ansågs för ett antal år sedan vara en lämplig manlig hobby precis som broderi vilket vi idag har könat som kvinnligt. Könat, för gud har inte sagt att kvinnor eller män ska brodera. Gud skiter i detta för att uttrycka mig krasst. Samma prinsessor, bilar, ledarskap, skötsel av barn, städning, traktorkörning, whiskeydrickande, gillande av opera och många många fler saker. Gud har gjort dig och även om dina val är icke-stereotypa så älskar han inte dig mer utan kanske till och med mer om det är han som leder dig till att göra detta val. Det är nobelt att följa guds ledning och en plikt. Därför anser jag att man måste utmana och vidga folks perspektiv om vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt. Som sagt, jag anser att det finns manliga och kvinnliga egenskaper men jag utgår från att ingen man och ingen kvinna har alla dessa egenskaper eller att det är önskvärt att alla förvärvar gåvor som de inte har bara för att de tillhör de vanliga inom ens kön. Gud ser inte ned på en kvinna som kör timmerbil eller på en man som är barnskötare utan h*n accepterar personens val och kanske till och med har styrt dem. Det finns inget i dessa val som gör mannen till kvinna eller kvinnan till man de är bara ovanliga val.

Det är absurt att påstå att det ena eller andra könet saknar vissa förmågor och att om de utöver dem så är de emot gud. Jag har hört det sägas att kvinnor i ledarskapsposition är en skam inför gud. Men gud sätter ledarskapsegenskaper även i kvinnor, och varför skulle han inte göra det? Även om kvinnan inte arbetar utanför hemmet så leder hon i så fall hemmet! I hemmet så fostras framtida kristna om paret har barn, kvinnan gör planer och tar beslut för familjens bästa och i vissa tider och platser fanns det tjänare i hemmet och då som nu kan det finnas äldre barn som som kanske måste styras i likhet med det sätt en chef styr på en arbetsplats. Även om jag ansåg att kvinnor endast kunde arbeta i sitt eget hem så är det klart att kvinnor även i denna roll förväntas leda och fatta beslut och inte enbart överföra det till sin man. Alla förstår att det skulle vara omöjligt för en hemmafru att ringa mannen på jobbet för att fråga om hon ska släppa ut katten eller köpa mjölk och även den mest auktoritäre man skulle antagligen bara finna sådana frågor irriterande och säga: Men kvinna, bestäm själv! Vi måste också själva söka Kristus och vår tro kan varken ens make eller ens fader bestämma om, har vi inte själva sökt gud så saknar vi en relation med honom. Det är uppenbart att ledarskap ingår i egenskaper en kvinna kan ha och faktum är att även in en djupt traditionell relation så är det också en egenskap som är önskvärd och nödvändig. Även om det skulle förehålla sig så att män överlag är bättre på att leda så är ändå inte ledarskap en egenskap som saknas hos kvinnor och vissa är även bra på detta, lika bra eller bättre än många män.

Gud bryr sig inte om hur vi delar upp våra liv. Om min man städar toaletten så bryter han inte mot den plan som gud har satt ut för honom eller de riktlinjer som finns runt äktenskapet om han gör det i sin utgivande kärlek till hustrun eller för att det är en talang given av gud till honom som gör att han uppnår ett bättre resultat än hans fru. Inte ens om mannen av enträget tränande lyckats uppnå en tillfredsställande nivå av toalettskrubbande och det inte alls är något han har talang för så gör han något fel mot gud om han gör det för att ena köttet och bidra till ett gott äktenskap.

Det är inte tvingande att uppfylla alla stereotypa beteenden inom sitt eget kön och det är inget fel att vara könsöverskridande. Att i ett äktenskap vara underordnade varandra och Kristus är helt rätt och ett möjligt bevis på att detta sker är ett harmoniskt äktenskap. Alla bråk är dock inte ett bevis på ett äktenskap i kris och ej heller är alla harmoniska äktenskap mellan folk som lever som kristna. Så många saker som ses som kvinnliga eller manliga är de facto allmänmänskliga och inte könsspecifika. Egenskaper kan mycket väl vara vanliga inom ett kön men om de finns hos medlemmar av det andra könet så är det inte fel. Gud gjorde oss till individer. Saker, färger, former, sysslor och till och med kläder är inte fast förknippade till ett kön. Idag går inga män klädda som Jesus och hans apostlar gjorde, det hade setts som omanligt medan idag bär kvinnor byxor vilket för bara en 60 år sedan var otänkbart. Det betyder inte att män har blivit kvinnor och kvinnor har blivit män, det har bara ändrats. Vår klädsel, annat än att den ska vara anständig är inte reglerad i bibeln. I den mest bokstavliga tolkningen ska kvinnors kläder vara anständiga och de ska bära huvudbonad åtminstone när de ber och profeterar men det säger inget om byxor, färger eller hur huvudbonaden ska se ut. Jag har valt traditionella kvinnliga kläder, lång kjol och huvudbonad, men jag bär byxor ibland och jag har inget problem med de kvinnor som gör andra val än jag i detta. Det viktiga i sammanhanget är tron, inte kläderna, de är döda ting som gud helt uppenbarligen inte lägger så mycket vikt på ändå. En pojke i en klänning kommer inte sätta gud i gungning, ej heller en hårdrockande man med kajal. Lika lite förstörs gud av av att en flicka klättrar i träd eller hoppar i lerpölar, vare sig om hon har klänning eller ej. Gud bryr sig inte om lerpölar och skitiga kläder, mammor och pappor som måste tvätta gör det nog. Om de säger åt sin flicka att inte smutsa ned sin klänning och inte säger åt sin pojke att inte smutsa ned byxorna så gör de fel om båda barnen är lika förtjusta i att göra detta. Felet i grunden är inte att de satte på dem stereotypa kläder såvida barnen inte uttryckt ett önskemål om vissa kläder eller om kläderna valts för att tvinga in barnen i roller. En flicka ska inte kläs i klänning för att hon ska hindras från att leka lika vilt som sin bror men min erfarenhet är att olika barn har olika svårt att leka i olika kläder. Många flickor hindras inte ett dugg av att ha klänning liksom många pojkar, eftersom man förr gärna klädde barn i kolt för att det uppfattades som smidigast men om de har problem att röra sig i klänning, ta på byxor! Hur svårt ska det vara!

Kommentarer

Populära inlägg