Svar till anonym om korsfästelsen och vad Jesus sa

"Om du orkar svara på mina frågor så blir jag jätte glad :) Jag undrar om det är sant att det står i bibeln att Jesus sa innan han korsfästet "Åh Gud varför har du övergivit mig?". Om det är så, hur tänker man sig då att Jesus offrade sig för våra synders skull? Offer måste väl ske frivilligt?"

Först och främst den första delen av din fråga. Ja, Jesus sa "Eli, Eli, lema sabachtani?" vilket betyder "Min gud, min gud, varför har du övergivit mig?" alltså ungefär det du skrivit.

Den andra frågan är betydligt svårare att svara på men jag ska göra ett försök. Du bör komma ihåg att detta är en fråga som kan besvaras på väldigt olika sätt beroende på vem du frågar.

Det är tydligt vid ett tidigare skede att Jesus är medveten om sitt tänkta öde, att han kommer bli förnekad och förrådd till och med av sina egna. Jesus tar sitt beslut att offra sig själv frivilligt trots detta, men bara för att det är frivilligt så är det inte ens för Jesus ett lätt val. I Getsemane ber Jesus och säger: "Fader låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill utan som du vill" Sedan ber han igen: "Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan att jag måste tömma den, så låt din vilja ske." Jag uppfattar det som om Jesus slits mellan sin gudliga och sin mänskliga natur här men han ser att det som gud vill måste vinna. Han låter sig utlämnas till syndarna vilket slutligen leder till korsfästelsen. Exakt vad som sker på korset som leder till hans ord avslöjas inte men själv tänker jag att Jesus gudliga natur redan har lämnat honom när han säger "Eli, Eli, lema, sabachtani" och den som säger så är människan Jesus som egentligen för första och enda gången står utan gud. Den gudliga sidan av Jesus var alltid övertygad om offret medan det var människan i honom som tvekade. Jag ser inte orden som ett tecken på att han ångrar sig eller på att gud verkligen har övergivit honom för att han tagit fel beslut utan att han nu lider fullt ut som en människa av att veta att han offrar sig för alla men att han avslutar sitt liv här tills återkomsten. Han lider som den människa som står utan hopp för han kommer att dö för att ge oss hoppet som vi annars skulle ha saknat.

Varför menar jag att han när han säger orden inte längre har sin gudomliga natur i sig? Precis innan dessa ord sägs det "Vid sjätte timmen (vilket är mitt på dagen) föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachtani"." Mörker mitt på dagen är inte normalt och sedan efter Jesus död som fortsätter de övernaturliga händelserna när förhänget i templet brister. Förhänget skiljde de vanliga troende från den del av templet dit bara prästerna fick gå och när detta brast så brast det uppifrån och ned och att det brister symboliserar just att det heliga blev tillgängligt för alla troende och inte bara en elit. Det blir även jordbävning och döda uppväcks och det är detta som gör att de som ser detta säger att Jesus är guds son. På tredje dagen så uppstår även hans mänskliga kropp precis som våra kroppar kommer stå upp vid återkomsten. Han visar sig för lärjeungarna och säger "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjeungar: döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut". På grund av Jesus offer kan inte gud längre överge oss (men vi kan överge gud) och ingen av oss behöver lida som Jesus led för oss på korset.

Så här förstår jag det hela, men kom ihåg att frågar du 10 kristna kan du få 10 svar om detta.

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg