Migrationsverkets frågor till kristna asylsökande

– Kan du berätta om innehållet i Romarbreven?

– Hur ser kristendomen på samkönade förhållanden?

– Kan du berätta om treenigheten?

– Vad säger kristendomen om skärselden?

– Hur ser kristendomen på äktenskap?

– Hur många böcker finns i Nya testamentet?

– Kan du sakramenten?

– Vad är skillnaden på den protestantiska och ortodoxa kyrkan?

Jag är inte i sak emot att någon som söker asyl med sin kristna tro som grund får berätta om sin tro och sina trosupplevelser men dessa frågor kan inte berätta speciellt mycket om en persons kristna tro eller säga något om hur genuint troende en person är. Som bäst kan de ge en bild av en persons akademiska kunskap om kristendomen. Jag kommer nu försöka svara på dessa frågor för att visa det problem som de innebär.

– Kan du berätta om innehållet i Romarbreven?
Inte på rak arm tyvärr. Jag önskar att jag memorerat fler verser ur bibeln för jag tycker det är fint att ha bibeln med mig var jag än går men tyvärr kan jag inte med säkerhet säga någon direkt passage är från Romarbrevet. Jag har dock läst Romarbrevet vid flera tillfällen både från början till slut och individuella fraser.

– Hur ser kristendomen på samkönade förhållanden?

Det finns inte en enda syn. Svenska kyrkan som jag tillhör är positiv till samkönade förhållanden. Andra kyrkor ser det som en stor synd medan andra pratar om att det är OK att vara homosexuell men inte att leva ut sin läggning.

– Kan du berätta om treenigheten?

Treenigheten är en modell för att försöka förklara hur gud kan vara både fader, son och ande. Ibland jämförs den med hur vatten kan vara flytande, is och ånga och ändå är alla vatten. Det kan förklara hur Jesus kan be till gud och ändå själv vara gud.

– Vad säger kristendomen om skärselden?

Skärselden är inte ett ursprungligt kristet begrepp. Jag tror att när Jesus dog så förstördes även djävulens makt över människan och därför finns inget helvete. Syndens lön är döden och inget mer.

– Hur ser kristendomen på äktenskap?

Det finns många olika synsätt och nyanser. Äktenskapet är viktigt för alla och trohet inom äktenskapet är viktigt. Alla kyrkor är dock inte lika strikta på att man ska vara oskuld innan man gifter sig och när det gäller skilsmässa. Min kyrka tillåter skilsmässa och kräver inte att man ska helt avstå från sex innan man gifter sig men det är väldigt olika hur individer ser på detta även inom kyrkan. Jag tycker sex före äktenskapet är OK så länge man visar respekt för människan man har sex med. Ska man ha en längre relation anser jag dock att man bör gifta sig annars så är det inte en relation man bör satsa på om man känner motstånd mot att gifta sig. Äktenskap innebär trohet och otrohet är en grund för skilsmässa. Skilsmässa bör undvikas så långt det går men vi människor är inte ofelbara och ibland kan ett äktenskap inte fortsätta. Vid stora svek tycker jag man kan känna sig fri att gå vidare och gifta om sig som om man blivit utsatt för brottsliga handlingar eller otrohet men för andra orsaker bör man i så fall lämna men inte gifta om sig. Äktenskapet är så pass viktigt att alla andra lösningar bör vara uteslutna om man väljer skilsmässa och orsaken inte är brottsligheter eller otrohet. Jag tror gud förlåter en för att man gifter om sig även om man skilt sig utan starka skäl men jag tror fortfarande att det är tänkt att man är gift en gång så länge den andra parten lever och att detta gäller även i nutid.

– Hur många böcker finns i Nya testamentet?

Vet ej. Kunde det nog när jag nyss haft tenta i religionsvetenskap.

– Kan du sakramenten?

Svenska kyrkan har dopet och nattvarden. Katolska kyrkan har sju sakrament. Jag är inte katolik.

– Vad är skillnaden på den protestantiska och ortodoxa kyrkan?

Det finns inte bara en skillnad eller en kyrka från båda dessa grupper. Det är mycket svårt att ge något entydigt svar på denna fråga. Jag är dessutom inte speciellt kunnig om ortodoxa kyrkor eftersom jag inte är ortodox kristen.

Kommentarer

Populära inlägg