Delad föräldraledighet utanför standardformulär 1a

När delad ledighet diskuteras så blir fokuset lätt att man utgår från heltidsledighet som tas ut 7 dagar i veckan för båda föräldrarna och då blir det lätt att se delad ledighet som en ganska svår och dålig lösning som kan innebära att amning avslutas tidigt och att kvinnan om hon ammar blir mer eller mindre tvungen att vara ledig den tunga bäbistiden och just när man börjar njuta av frukterna av denna tid så ska man tillbaka till jobbet. I realiteten så tar många föräldrar ut färre än 7 dagar och det är under barnets första år inga krav på att ta ut dagar alls. Detta gör att det många gånger går väldigt bra att ha en lång ledighet även med delad ledighet utan att vara speciellt originell vilket jag tycker är viktigt att påpeka eftersom många ändå tar ut max 4-5 dagar i veckan första året för att tiden ska räcka längre.

Nu tänker jag mig att man kan röra sig lite mer utanför boxen. De första månaderna av ledigheten kan det vara bra att mamman är hemma om hon vill amma men också för hennes egen återhämtning och ork. Det är en stor kroppslig ansträngning både att vara gravid och gå igenom en förlossning vare sig den sker vaginalt eller med kejsarsnitt och jag anser att det är viktigt att kvinnor tillåts ta en del tid här för att komma ikapp kroppsligt och mentalt. Det är även stora förändringar i hormonerna som påverkar en och som man måste lära sig hantera. Men efter 1-4 månader har gått så finns ändå ett utrymme för att kvinnan kan gå tillbaka till jobbet på deltid. Hur mycket? Det beror mycket på förstås men kanske motsvarande 2-3 dagar i veckan på halvtid eller 3-4 dagar på kvartstid. I och med att man inte måste skydda SGI så skulle pappan här kunna vara hemma hela dagen medan man själv bara är borta några timmar. Detta sparar dagar för mamman och involverar pappan tidigare i skötseln. Matning när det är en så pass begränsad tid kan ske genom koppmatning, sked, pipmugg (något förhöjd risk för tuttförvirring men lägre än flaska om muggen inte är spillfri) eller fingermatning med tillmatningsset så inte amningen störs. De föräldrapar som är medveten om tuttförvirring och känner sig OK med den risken kan mata med flaska. De som är bekväma med att börja ge mat vid 4 månader kan då låta barnet smaka mat under den period mamman är borta ihop med ovannämnda metoder.

Om mamman har ett mer flexibelt jobb är det sannolikt enklast att hon jobbar hemifrån och kan då jobba fler dagar eller timmar om hon vill. Då behöver man inte ändra något med matningen eftersom hon då kan ta sina lagstadgade pauser för amning/pumpning och mata sitt barn. Denna möjlighet finns även för de som jobbar utanför hemmet men det kräver förstås lite mer hantering av föräldrarna.

Hemarbete kan ibland skötas även av mamman om hon är ensam hemma. Detta kräver en bäbis med ett lugnt temperament och att man har några metoder som funkar ganska träffsäkert för att barnet ska sova/vara lugnt. På vissa arbetsplatser kanske man till och med kan jobba på plats men då detta är ovanligt i Sverige så kräver det mer av mamman att få igenom detta men kanske är det en sak som kan var värd det för att hjälpa fler kvinnor att dela föräldraledighet och att jobba med ett litet barn.

När barnet börjar bli mer högljutt och rörligt så krävs det vanligen att mamman ges utrymme att jobba ostört och då kan det vara bra att pappan tar över mer stadigt och permanent. Då kan man jobba 50% var tex eller en person är hemma heltid och den andra jobbar deltid och är hemma resten obetalt. Amningen efter 6 månader kan kombineras med mat och utpumpad mjölk och därför är det oftast lättare att välja att jobba längre tid efter denna punkt.

Efter 10 månader kan man vanligen jobba hela dagar utan problem och barnet sköts enbart av ena föräldern under denna tid.

Kommentarer

Populära inlägg